De flesta förknippar förmodligen Lund främst med Universitet och högskola, men i staden finns även en rad flera större och mindre företag etablerade. Mycket av denna verksamheten är kopplad till forskning inom medicin och teknik, omkring 400 företag finns samlade vid Ideon Science Park i Lund.