Östergötland ligger beläget i sydöstra Sverige, där Norrköping med nästa 100.000 invånare är centralort i Norrköpings kommun. De senaste åren har antalet företag i Norrköping ökat med omkring 9%. Idag tillhör staden de ledande i Sverige inom områdena logistik och industriföretag.