Omkring 150.000 invånare gör Uppsala till Sveriges fjärde största tätort. Uppsala har en lång kyrklig och akademisk tradition, numera huserar staden även en rad framgångsrika företag bland annat inom framtidsbranscherna medicin och IT.